Międzynarodowa Konferencja Gospodarki Odpadami - ŁÓDŹ 2005

Od 28 do 30 września w łódzkim Hotelu Ambasador odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarki Odpadami , której towarzyszyła wystawa sprzętu komunalnego. Grupa Krajewski zaprezentowała na niej opony produkowane specjalnie dla tego typu firm, posiadające właściwości drogowo - terenowe.
Organizatorem imprezy było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. na czele z Prezesem Grzegorzem Kaźmierczakiem i Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie na czele z Prezesem Tomaszem Ucińskim, a patronat honorowy objęli Minister Środowiska Jerzy Swatoń oraz Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Uczestniczyli w niej członkowie KIGO oraz firmy nie zrzeszone i zaproszeni goście. Rozpoczął ją gospodarz Łodzi Jerzy Kropiwnicki, który poruszył temat braku narzędzi i możliwości ze strony gmin, aby mogły one kierować strumień odpadów na składowiska miejskie, co z jednej strony pozwoliłoby zwrócić poniesione nakłady na inwestycje miejskie, z drugiej zapewniłoby pełną kontrolę nad jakością i standardem usług. Nie ulega wątpliwości, że dalsze utrzymywanie takiego stanu jak obecnie to patologia. Gmina przy obecnych rozwiązaniach legislacyjnych nie jest w stanie nie tylko kontrolować gdzie odpady są wywożone, bo tak naprawdę decyduje o tym przewoźnik, ale jeszcze nie ma żadnych skutecznych mechanizmów, aby w wyegzekwować jakość świadczonych usług, a przecież jest powołana ustawowo do ich zapewnienia mieszkańcom.
Bardzo ciekawymi okazały się przykłady gospodarowania odpadami przedstawione przez gości z Austrii, Francji oraz Niemiec. W tych krajach już dawno powiązano funkcjonowanie systemu z gminami, został stworzony tam jednak jasny system finansowania i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dyskutowano również o możliwościach finansowania polityki ekologicznej, o organizacji i kosztach selektywnej zbiórki odpadów. Jednym słowem program konferencji był bardzo bogaty, tematów było dużo, bo i problemów w gospodarce jest co niemiara.

 
 

Untitled Document
 
Grupa Krajewski
 
 
 
     
 
Targi, spotkania
 
 
 
     
 
Biuletyn
 
 
 
     
 
Co nowego
 
 
 
     
 
Kontakt
 
   
     
 
copyright © krajewski group 2006
  design: łukasz wiśniewski